About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
 
 
การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการสนับสนุนภาคธุรกิจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
  1. การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ : บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างรากฐานความรู้แก่เยาวชนเรื่องการออมและการบริหารการเงินส่วนบุคคล ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
  2. การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งเเวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการดูแลรักษาและพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งเเวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือสาธารณกุศล การบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กรและชุมชนภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
  3. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย : บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาการดำรงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
 


กิจกรรมประจำปี

ปี 2557
กิจกรรม “ปันรักให้น้อง”
     ชาวหลักทรัพย์บัวหลวงและนิสิตนักศึกษาฝึกงาน BLS-SIP จัดกิจกรรม “ปันรักให้น้อง” มอบเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่ “บ้านเด็กเร่ร่อน” พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ วาดภาพระบายสี สอนการปลูกถั่วงอก และเล่นเกมต่างๆ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


กิจกรรม “ปันน้ำใจ เด็กน้อยบนดอยสูง”
     ชาวหลักทรัพย์บัวหลวงและตัวแทนจาก The Stock Master Troop 2014 ร่วมจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ เด็กน้อยบนดอยสูง” โดยมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่น้องๆ โรงเรียน ตชด. บ้านบ้องตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เรารักบัวหลวง”
     บัวหลวงจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เรารักบัวหลวง” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันในความเป็น “บัวหลวง” อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนพนักงาน ที่มีความชื่นชอบในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย ซึ่งผลงานเหล่านี้ได้นำมาทำเป็น ส.ค.ส. ปีใหม่ของบริษัท และนำมาตกแต่งภายในสำนักงานโครงการ “2014 BLS Student Internship Program (BLS - SIP)”


บัวหลวงส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยจัดโครงการ “2014 BLS Student Internship Program (BLS-SIP)”
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการทำงานจริงบริจาคสิ่งของให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล


หลักทรัพย์บัวหลวงบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้แก่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลนอกจากนี้ ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้แก่พนักงาน ดังนี้
  • จัดโครงการ “บัวหลวงร่วมใจ ปันน้ำใจให้เพื่อน” ระดมทุนเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ คุณสามารถ คำมูล ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง (โรค SLE) โดยระดมเงินได้จำนวนทั้งสิ้น 268,010 บาท
  • จัดโครงการ “โยคะเพื่อสุขภาพสำหรับชาวออฟฟิศ” เพื่อให้ชาวบัวหลวงเรียนโยคะเพื่อสุขภาพและช่วยแก้อาการออฟฟิศซินโดรม โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • จัดโครงการ “Bualuang Thai Boxing Class” เพื่อให้ชาวบัวหลวงได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมวยไทย โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • จัดห้องออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังในยามว่างนอกเวลางาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ


 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions