About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
 
 
ธุรกิจอนุพันธ์

หลักทรัพย์บัวหลวงได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต. ให้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX (Thailand Futures Exchange) ซึ่งเป็นศูนย์กลางซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆ

หลักทรัพย์บัวหลวงให้บริการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกค้าสามารถติดต่อเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีซื้อขายหุ้นของท่าน และสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองและติดตามข้อมูลการซื้อขาย Real-time ผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วย PC, Smartphone และ Tablet ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้ทุกการตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพ และไม่พลาดโอกาสสำคัญในการลงทุน

ตราสารอนุพันธ์ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษคือ ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าที่ขึ้นอยู่กับสินค้าต่างๆที่อนุพันธ์อ้างอิงถึง โดยสินค้าที่อนุพันธ์อ้างอิงนั้น มูลค่าจะเรียกว่า สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ลักษณะเด่นของอนุพันธ์อีกอย่างหนึ่ง คือ มีกำหนดระยะเวลาการถือครองสัญญาอนุพันธ์ ซึ่งเมื่อหมดอายุสัญญา มูลค่าของอนุพันธ์ก็จะหมดลงด้วย ประกอบด้วย

 • Futures หรือ สัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงภายในวันที่ทำสัญญาว่า ในวันที่ครบอายุสัญญาจะชำระราคากันที่ราคาเท่าไหร่และจำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Futures เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างผลกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงกับตราสารทุนและราคาสินค้า เช่น ดัชนี SET50 Index หุ้น น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน

 • Options หรือ สัญญาสิทธิ เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อออปชั่นมีสิทธิซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในวันที่ครบอายุสัญญา ในราคาและจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งเมื่อถึงวันที่ครบอายุสัญญาผู้ซื้อออปชั่นจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายออปชั่นก็คือผู้ขายสิทธิซื้อดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อออปชั่น ซึ่งจะมีภาระผูกพันธ์ในกรณีที่ผู้ซื้อออปชั่นมาใช้สิทธิ โดยปัจจุบันสินทรัพย์อ้างอิงของออปชั่น มีเพียงชนิดเดียวคือ ดัชนี SET50

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน
 • นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
 • นักลงทุนที่มีเงินทุนพร้อมและสามารถรับความเสี่ยงที่มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ พร้อมทั้งมีการบริหารทางการเงินเป็นอย่างดี
 • นักลงทุนที่มีเวลาในการติดตามสถานการณ์ของตลาดอย่างใกล้ชิด


 • ประโยชน์จากการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ หรือ TFEX
 • สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง
 • ใช้เงินลงทุนน้อยแต่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้สูง
 • สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (Hedging) ในการลงทุนได้
 • ต้นทุนในการทำธุรกรรมถูกกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง


 • สรุปอัตราหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ คลิกที่นี่

  อัตราหลักประกันจาก TCH
  (สำหรับใช้ดูรายละเอียดเฉพาะ Inter-commodity Spread Credit ) คลิกที่นี่

  อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขาย
  สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน คลิกที่นี่

  ค่าปรับหรือดอกเบี้ยผิดนัดชำระราคาบัญชีตราสารอนุพันธ์ คลิกที่นี่  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อติดต่อ ฝ่ายธุรกิจด้านอนุพันธ์ ที่ โทร. 02-618-1491
     

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ได้ทุกสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
  หรือโทร 02 618 1111
  email : cust_service@bualuang.co.th
  ดาวน์โหลดคู่มื่อการซื้อขายได้ ที่นี่

   
       
  Resource Center

  © Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
  BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
  ติดต่อเรา คลิกที่นี่


  ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions