About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 

บริการให้คำปรึกษาและส่งคำสั่งซื้อขายโดยผ่านผู้แนะนำการลงทุนทางโทรศัพท์

บริการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
  • Bualuang iAlgo - นวัตกรรมการลงทุนล้ำสมัยจากหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยเงื่อนไขแบบมืออาชีพ "Trade with professional conditions"

  • Settrade Streaming - โปรแกรมซื้อขายยอดนิยมแบบ Real-time ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริงด้วยประสิทธิภาพความเร็วและการออกแบบอย่างลงตัว เพราะทุกนาที คือโอกาส เพียงเปิดโปรแกรมผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครั้งแรก คุณก็จะรู้สึกถึงประสิทธิภาพในการโหลดที่เร็วขึ้น แค่เท่านี้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯและตลาดอนุพันธ์หรือ Multi-Market พร้อมส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันที ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่อมือสื่อสารยอดนิยม
บริการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติแบบครบวงจร หรือ Bualuang iProgramTrade โดยผู้ลงทุนเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนและค่าต่างๆ ร่วมกับทีมงานมืออาชีพจะจัดเตรียมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบทำการคำนวณและจับสัญญาณการลงทุนตลอดจนส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้ลงทุนประหยัดเวลาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุน

บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เข้าชื่อ / ที่อยู่ของลูกค้า เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยตรงกับ นายทะเบียนของหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ (บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัทจดทะเบียนฯมีการจำกัดเปอร์เซ็นต์การถือครองของนักลงทุนต่างชาติไว้ที่ 25-49 เปอร์เซ็นต์โดยสามารถตรวจสอบได้จากหน้าข้อมูลทั่วไปใน B-SIS เมื่อเปอร์เซ็นต์การถือครองฯถึงขึดจำกัดนักลงทุนต่างชาติที่คงหุ้นไว้ในกระดานหลักจะไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มที่ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงแนะนำให้ลงทุนเป็น NVDR (Non-Voting Depository Receipt) หรือ ในกระดานต่างประเทศ เมื่อลงทุนเป็น NVDR นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์เทียบเท่าหุ้นสามัญคือ เงินปันผล สิทธิ์ วอร์แรนท์ ฯลฯ ยกเว้นสิทธิ์โหวตลงคะแนนตัดสินนโยบายของบริษัทฯ นักลงทุนสามารถลงทุนเป็น NVDR โดยไม่มีเปอร์เซ็นต์จำกัดผ่านระบบ i-Trading ด้วยการเลือก Flag – NVDR ในหน้าจอส่งคำสั่ง

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการสิทธิ์ประโยชน์ครบถ้วนรวมถึงการโหวตลงคะแนนควรลงทุนในกระดานต่างประเทศ ซึ่งหุ้นในกระดานนี้จะถูกต่อท้ายด้วย – F เช่น BANPU-F

นักลงทุนต่างชาติสามารถแจ้งให้ BLS ทำการย้ายหุ้นจากกระดานหลักไปยังกระดานต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามความสำเร็จขึ้นกับช่องว่างระดับการถือครองฯและคิวในการย้าย เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการเรื่องนี้ BLS อาจขอให้ลูกค้าชาวต่างชาติลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ BLS เป็นผู้ดำเนินการในนามลูกค้า

สำหรับเงินปันผลนั้น TSD ทำการจ่ายเป็นเงินบาทเท่านั้น นักลงทุนต่างชาติจึงต้องมีบัญชีเงินบาทเพื่อใช้รับเงินปันผล ซึ่งปกติจะจ่ายด้วยเช็คธนาคาร อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถลงนามในหนังสือแจ้ง TSD ให้โอนเงินปันผลเข้าบัญชีได้โดยตรงบุคคลชาวต่างชาติ
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
นิติบุคคลต่างประเทศ
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- กำไรจากการขายฯเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
บุคคลชาวไทย
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ทั้งนี้ สามารถเลือกนำไปรวมเข้าคำนวณภาษีเงินได้เพื่อขอคืนภาษี
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- กำไรจากการขายฯไม่เสียภาษี
นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ยกเว้นกรณีผู้รับเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- ต้องนำกำไรจากการขายฯ เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับเข้ารวมคำนวณภาษีเงินได้และคืนภาษี ยกเว้นกรณีผู้รับเป็นบริษัท จดทะเบียนฯ
  1. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งละ 100-1,000 หุ้น จำนวนหลายรายการติดต่อกัน ซึ่งมีลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในขณะใดขณะหนึ่ง (Small Orders) ตัวอย่างเช่น หุ้น A มีราคาซื้อขาย ณ ราคาที่ 8.50 บาท แต่ส่งคำสั่งซื้อที่ 8.55 บาท 100 หุ้น (เคาะซื้อ) และเมื่อราคาตลาดกลับไปที่ 8.50 บาท ก็ส่งคำสั่งซื้อที่ 8.55 บาท 100 หุ้นอีก ทำลักษณะเดียวกันนี้ติดต่อกัน 10 คำสั่ง ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถที่ส่งคำสั่งครั้งเดียว 1,000 หุ้นได้ทันที เป็นต้น
  2. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในปริมาณสูง เพื่อทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์นั้นมีคำเสนอซื้อหรือขายในปริมาณมาก และเมื่อจะมีการจับคู่การซื้อขายเกิดขึ้น ก็ยกเลิกคำสั่งนั้นทันที (Cancel)
  3. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมากโดยมิได้มีเจตนาจะให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้นในช่วง Pre-Opening หรือ Call Market หรือส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาก่อนหน้าล่าสุดมากในช่วงระหว่างวัน ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกคำสั่งในภายหลังหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม และ / หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  4. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาหุ้น IPO หรือราคาเปิดของหุ้น IPO หรือหุ้นที่ปลดเครื่องหมาย SP อย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม และ / หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  5. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์นั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (Crossing)
  6. หากลูกค้ามีการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามนโยบายบริษัทและแนวทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย


 
     
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions